In onze zoektocht naar nieuwe manieren van communicatie met huurders kwamen we uit bij Simon, Simon heeft op zijn eigen wijze, zonder technische voorkennis, onze dagplanning geïllustreerd. Door deze manier van communiceren denken wij dat wij bewoners op onze eigen manier op een duidelijke, niet technische manier, kunnen vertellen wat er staat te gebeuren in hun woning. Al met al een geslaagd product de ons zeker gaat helpen in onze communicatie richting bewoners.