Gert Segers

“In de zoektocht naar afbeeldingen voor een nieuwe geschiedenismethode stuitte ik op tekeningen van Simon. Het contact was snel gelegd en Simon had aan een korte beschrijving genoeg om de tekening naar mijn wensen om te vormen. Geheel volgens afspraak ontving ik in korte tijd de afbeelding van hoge kwaliteit”.

Jacqueline Wiemes

“Het verwoorden van onderwerpen die wij tijdens ons jaarlijks event over bruggen en kademuren voor het voetlicht willen brengen is met de illustratie van Simon geslaagd. De tekening spreekt tot de verbeelding en de problematiek waar het om gaat is goed weergegeven. Het beeld vraagt aandacht en geeft kracht aan de toelichting van ons programma.Simon […]

Arnoud Gils

“In onze zoektocht naar nieuwe manieren van communicatie met huurders kwamen we uit bij Simon. Simon heeft op zijn eigen wijze, zonder technische voorkennis, onze dagplanning geïllustreerd. Door deze manier van communiceren denken wij dat wij bewoners op onze eigen manier op een duidelijke, niet technische manier, kunnen vertellen wat er staat te gebeuren in […]

Mariska van der Veen

“Voor een leuke, eigentijdse rebus in onze bijlagen schakelen we Simon graag in! Zelfs zonder briefing gaat hij aan de slag, hij weet wat past bij onze uitgaven en houdt zich altijd aan het afgesproken tijdspad. Elke keer opnieuw een verrassende invalshoek zonder in herhaling te vallen”.

Hein Bloemink

“Het pluspunt van Simon is dat hij niet veel aandacht van ons vraagt en toch veel aandacht schenkt aan zijn strips in onze krant. Hij verdiept zich zelf in het Harense nieuws en filtert daar zijn grapje uit. Ook is het sterk dat hij altijd op tijd levert”.

Marloes Lok

“Simon van der Molen heeft de gave alledaagse situaties in één helder beeld te kunnen vatten. Hij beheerst de kunst van het weglaten, waardoor de kern van de boodschap overblijft. Zijn humoristische invalshoek of twist zet de lezer op sympathieke wijze aan tot nadenken. ”